Tu Van Thue

Hợp đồng nhà đất là sự thỏa thuận giữa hai bên đồng ý chuyển đổi quyền sở hữu bất động sản. Đối với những người cho, tặng nhà, đất sẽ không yêu cầu đền bù chi phí khi chuyển đổi quyền sở hữu. Trường hợp người đã cho nhà, đất muốn đòi lại thì sao? Công ty tư vấn thuế ITC xin được giải thích rõ ràng với các bạn ngay bây giờ.

Thủ tục khi cho tặng nhà đất

Theo đúng quy định tại điều 457, Luật Dân sự 2015, Hợp đồng cho tặng tài sản có sự thỏa thuận giữa hai bên. Khi đó, bên tặng sẽ giao tài sản đồng thời chuyển quyền sở hữu của mình sang cho bên được cho, tặng mà không yêu cầu đền bù. Bên được cho tặng cũng đồng ý nhận tài sản này.

Khi đó, hai bên sẽ tiến hành lập văn bản Hợp đồng cho tặng bất động sản theo điều 459, Luật Dân sự 2015. Hợp đồng phải được chứng thực, công chứng. Ngay khi đăng ký quyền sở hữu hoặc chuyển giao tài sản, hợp đồng sẽ có hiệu lực. Nhà, đất được cho tặng cần đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và hiệu lực tính từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Đòi lại nhà đất đã cho tặng được không?

Theo đúng pháp luật quy định, khi thực hiện đầy đủ thủ tục cần thiết, đúng quy định thì tài sản đã cho tặng không thể đòi lại. Trường hợp bên tặng yêu cầu bên nhận phải thực hiện 1 hoặc một số nghĩa vụ trước hay sau cho tặng mà bên nhận không thực hiện thì bên tặng có quyền đòi lại tài sản đã tặng (Quy định tại điều 462, Luật Dân sự 2015)

Trường hợp cho tặng đất đai bị phát hiện trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, bên cho tặng cũng sẽ được đòi và khôi phục lại quyền sở hữu với tài sản đó. Quy định có tại điều 131, Luật Dân sự 2015 gồm:

–         Cho tặng đất đai không lập thành văn bản, văn bản không công chứng, không chứng thực.

–         Bên cho tặng đất đai bị lừa dối, cưỡng ép, đe dọa…

Các bạn còn thắc mắc chứa được giải đáp? Công ty tư vấn thuế ITC sẵn sàng giải đáp kịp thời, chi tiết cho mọi khách hàng.