Khi mà đời sống của người dân được nâng cao thì nhu cầu  sử dụng thẻ tín dụng ngày càng tăng cao. Thẻ tín dụng giống như một chiếc bùa phòng thân cho chủ thẻ trong lúc cần giải quyết các vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên dùng thẻ tín dụng  chủ thẻ cần biết rút tiền thẻ tín dụng đúng cách.

Khách hàng có thể rút tiền thẻ tín dụng tuy nhiên nếu rút tiền thẻ tín dụng qua Pos hay ATM thì phí rút tiền rất cao.Thẻ tín dụng khác thẻ ATM là vì chức năng tiêu trước trả sau. Vì mục đích chính của chiếc thẻ tín dụng là để chi tiêu mua sắm.Do vậy, các ngân hàng thường áp dụng mức phí rất cao khi khách hàng dùng thẻ tín dụng. rút tiền thẻ tín dụng.

Thông thường,nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt tại cây ATM thì mức phí rút tiền  sẽ khoảng 4% số tiền giao dịch, tối thiểu là 100.000 đồng. Đồng thời lãi cũng sẽ  bị tính tại thời điểm rút.

Đối với các dòng thẻ tín dụng khi khách hàng khi rút tiền mặt thẻ tín dụng ngân hàng sẽ mất một khoản phí. Chính vì thế mà ngân hàng sẽ thu phí đối với khách hàng.Trong một số trường hợp cấp bách bạn có thẻ rút tiền thẻ tín dụng một cách linh hoạt, sau đó hoàn tiền theo đúng định kì sẽ không bị nợ xấu.

Tuy nhiên chủ thẻ tín dụng cần chi tiêu có kế hoạch, không lạm dụng thẻ tín dụng để tránh các trường hợp lãi phát sinh.Chủ thẻ tín dụng có thể tham khảo thêm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng để sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả.