Vai trò của sinh trắc học trong hệ thống định cư Úc

Một trong những thủ tục quan trọng khi xin định cư Úc mà mọi người bắt buộc phải thực hiện đó là cung cấp dữ liệu sinh trắc học.     Đây là thủ tục đơn giản nhưng phải do chính đương đơn […]