Vành Đai 03 Liên Kết Vùng Trọng Điểm Cửa Ngõ Phía Nam

Tại buổi họp quy hoạch công việc tham gia cơ sở giao thông. Các đô thị trong khu vực kinh tế quan trọng mặt Nam. Chỉ huy ngành hạ tầng liên lạc các thành phố đều đánh giá: cần được tiếp nối con đường vành đai 03, tạo nên sự liên kết vùng kinh tế trung tâm. Vành Đai 03. Khu vực tài chính trọng tâm phía Nam. (Gồm có: tphcm, thành: thức giấc bình dương, tỉnh đồng nai. Bình […]