Khiếu Nại Quy Hoạch đầu Tư Sai Phạm đất Quận Hai Bà Trưng.

Đất quận huyện trong nội thành thành phố hà nội được nhà nước, thành phố kiểm soát nghiêm ngặt, định hướng phát triển dựa trên các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Quận hai bà trưng với nhiều dự án quy hoạch, sử dụng đất mới hàng năm ảnh hưởng đến không gian sống của người dân về nhiều khía cạnh. Bên cạnh nhưng dự án quy hoạch hiệu quả là những quy hoạch quận hai bà trưng sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân. Công dân sẽ khiếu nại các dự án quy hoạch sai mục đích ở đâu? Như thế nào?

Quyền giám sát quy hoạch sử dụng đất của công dân

Quy hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt và cấp phép cho các công trình, dự án, nhà ở thổ cư, đất nông nghiệp… bởi ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng. Thông tin quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ được công khai tại ủy ban nhân dân quận, phường xã cho công dân nắm rõ, cùng các nội dung: bản đồ quy hoạch quận hai bà trưng, kế hoạch triển khai sử dụng đất…

Công dân có quyền được yêu cầu cung cấp miễn phí bản đồ quy hoạch quận, giải thích về vấn đề sử dụng đất trong quy hoạch. Phản hồi ý kiến và khiếu nại các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích quy hoạch.

Việc công khai đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quy hoạch, định hướng phát triển của nhà nước trong khu vực, nâng cao đời sống dân cư, lắng nghe ý kiến người dân và dựa trên các nghiên cứu phát triển để quy hoạch sử dụng đất hiệu quả.

Khiếu nại sử dụng đất sai phạm ở đâu?

Không ít trường hợp sử dụng đất sai quy hoạch chi tiết quận hai bà trưng và mục đích sử dụng đất ban đầu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và môi trường xã hội khu vực. Công dân có quyền khiếu nại và đóng góp ý kiến. Các nội dung khiếu nại đất đai hiện nay:

  • Khiếu nại bồi thường đất bị thu hồi do quy hoạch.
  • Khiếu nại cấp và thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính về quận lý, sử dụng đất đai.
  • Khiếu nại việc tranh chấp về đất đai với cơ quan nhà nước hay cá nhân.

Công dân gặp các vấn đề tranh chấp, hoạt động quản lý và sử dụng đất đai sai mục đích của cơ quan nhà nước có quyền được khiếu nại. Cơ sở pháp lý: luật đất đai số 45/2013/QH13 của quốc hội, luật khiếu nại 2011. Đơn vị tiếp nhận khiếu nại là cơ quan hành chính cấp huyện, trong trường hợp này là ủy ban nhân dân quận Hai bà trưng.

Từ trường hợp và vấn đề vi phạm, bằng chứng pháp lý công dân căn cứ luật khiếu nại và luật đất đai để hoàn thiện hồ sơ tố tục gửi tòa án nhân dân cấp quận. Các vấn đề thủ tục, liên hệ chi tiết với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn chi tiết.

Quy hoạch đất đúng định hướng phát triển của nhà nước,phát triển đô thị toàn diện và công dân có trách nhiệm tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt. Nhưng công dân cũng có quyền giám sát các quyết định quy hoạch, sử dụng đất của nhà nước có hiệu quả hay không? Khiếu nại các dự án sai phạm không như định hướng ban đầu. Việc kiểm soát và cập nhật thông tin quy hoạch quận Hai Bà Trưng là điều cần thiết mà công dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi để quá trình quy hoạch phát triển đô thị minh bạch, hiệu quả.