1. Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay thủ công FD3050Y

Nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công FD3050Y

– Nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công FD3050Y sinh hoạt với tủ trung tâm tinh chỉnh xả khí FS5200E nhằm kích hoạt việc dập tắt đám cháy.

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/thiet-bi-bao-chay-binh-ac-quy-12vdc-7-5a/

– Nút nhấn FD3050Y được lắp đặt gần những thiết bị chữa cháy.

– Bằng nút này công việc dập tắt chỉ hoàn toàn có thể đc bắt đầu sau thời điểm check bằng mắt của người quản trị nếu có tình hình cháy thực sự.

– Đường dây báo cháy đc điều khiển cho 1 mạch ngắn.

2. Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G

Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G

– Nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công bằng tay dự trữ FD3050G được thiết kế để hoạt động tự do, kích hoạt công dụng tự động có thể chấp nhận được khởi động công việc dập tắt.

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/sieuthiphongchay-vn-huong-dan-cach-bao-quan-binh-chua-chay-toan-nhat/

– Nút nhấn FD3050G sử dụng nguồn dự phòng bổ sung.

– Khi kích hoạt FD3050G, một chất chữa cháy bổ sung cập nhật sẽ được xả (CO2, Halon, Ar..)

3. Nút nhấn bảo trì thực trạng khẩn cấp FD3050B

Nút nhấn gia hạn thực trạng khẩn cấp FD3050B

– Nút nhấn bảo trì tình trạng khẩn cấp FD3050B trong nhà được kích hoạt và một điện trở EOL thích hợp với trung tâm tinh chỉnh và điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. Chương trình đếm ngược thời gian xả khí sẽ được ban đầu bằng sự việc thoát chính sách duy trì khẩn cấp của FD3050B.

– Đường dây báo cháy được tinh chỉnh và điều khiển cho 1 mạch ngắn và cho 1 cách trở.

– Nút nhấn FD3050B đc lắp đặt gần các thiết bị chữa cháy.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng