XỬ PhẠt Vi PhẠm HÀnh ChÍnh

NGHỊ ĐỊNH 45/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 127/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Điều 5 nghị định 45/2016/NĐ-CP Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan: Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính

Tham khảo: Doanh nghiệp xây dựng

 • Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.
 • Nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng hóa vào Việt Nam nhưng đã được người gửi hàng, người nhận hoặc người đại diện hợp pháp thông báo bằng văn bản tới Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai Hải quan; trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu là ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc Bảng I trong Công ước cấm vũ khí hóa học.
 • Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định này nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai hải quan về số lượng, trọng lượng quy định tại Điều 7 Nghị định này mà hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với khai hải quan có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng.
 • Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu. Người khai Hải quan lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu
 • Vi phạm quy định về khai hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng VN bằng tiền mặt, vàng của người xuất cảnh, nhập cảnh mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 5.000.000 đồng.

Sửa đổi mức độ phạt

Xem thêm: Doanh nghiệp dịch vụ

 • Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế
 • Vi phạm quy định về khai hải quan
 • Vi phạm quy định về khai thuế
 • Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý
 • Vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra
 • Vi phạm quy định về giám sát hải quan
 • Vi phạm quy định về kiểm soát hải quan
 • Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • Vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
 • Vi phạm quy định về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ
 • Vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng, kho, bãi

Bổ sung các hành vi phạt  

 • Không khai bổ sung đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi thông tin số hiệu container hàng hóa xuất khẩu, cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất hàng, phương tiện vận chuyển hàng xuất khẩu;
 • Khai giá chính thức quá thời hạn quy định đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;
 • Không tái xuất đúng thời hạn quy định phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khẩu để giao nhận hàng hóa.
 • Cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính; thông báo về quyết định xử ký vi phạm pháp luật về thuế, kế toán đối với doanh nghhiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;
 • Báo cáo về lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ xây dựng nhà xưởng, hàng hóa gửi kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất;
 • Báo cáo về lượng hàng hóa đưa vào, đưa ra, hàng còn lưu tại cảng trung chuyển;
 • Báo cáo tình hình hoạt động đại lý hải quan
 • Báo cáo thống kê thông quan hàng bưu chính đưa vào Việt Nam để chuyển tiếp đi quốc tế.
 • Nộp Tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan Hải quan
 • Không thông báo cơ sở gia công, sản xuất xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu đúng thời hạn quy định;
 • Không thông báo đúng thời hạn quy định khi thuê tổ chức, cá nhân khác gia công lại;
 • Sử dụng bất hợp pháp tài Khoản đăng nhập, chữ ký số được cấp cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thủ tục hải quan
 • Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin Hải quan mà không phải là tội phạm.

 Xem thêm: Doanh nghiệp thương mại